fbpx Prague Pride

HELPLINE AND SUPPORT FOR LGBT+ PEOPLE COMING TO LIVE IN THE CZECH REPUBLIC

With our work, we respond to the current conflict in Eastern Europe, which by its scope and nature demonstrates the long-lasting tension between the East and the West of Europe. We can see its effects, for example, in the issue of the standard of living of the inhabitants of Europe, human dignity and respect for human rights.

The uncertain situation of LGBT+ people in Hungary, the LGBT+ free zones in Poland or the absence of legal recognition of the relationships of LGBT+ people further east are only visible indicators of the complex latent situation of LGBT+ people in these countries. We therefore decided to provide support to LGBT+ people who come to the Czech Republic.

How to get help?

Most of our activities does not need yout active request for help. That includes the events at the LGBT+ Community Centre, where all you have to do is come and participate (sometimes you would need to reserve your spot, but that is always mentioned in the event description, along with some platform where you can apply).

If you need concrete and specific help, your situation is somehow difficult or you are coming to the Czech republic, you need help with finding a place to stay, getting a therapy etc., you can write to our helpline at help@praguepride.com.

Please, do not use our social networks for these topics, we have a lot of messages there and sometimes we don’t notice everything. 

Queer Support Group

You can also visit our new Queer Support Group, taking place every first Friday of the month, 6:30 PM at LGBT+ Community Center. It is free of charge and no registration is required. 

Who do we help?

For LGBT+ adults who are

  • from Ukraine,
  • from the countries of Eastern Europe,
  • from the countries of the Middle East and Southwest Asia (e.g. refugees from Afghanistan),
  • minorities who speak English or German and currently reside in the Czech Republic as part of long-term migration (more than 3 months), with the Czech Republic being their destination country (not a transit country). 

What can we help you with?

For LGBT+ refugees and migrants we can help arrange housing, food, basic social counseling and crisis intervention. 

In connection with the mentioned factors, which are, among others, minority stress and experienced traumas, we mediate (and partially subsidize) individual psychotherapy and other supportive therapeutic activities related to mental health, such as relaxation workshops or yoga lessons. 

Our help is governed by the following rules, please pay attention to them.

Community Center

We see the support of integration and community life as an important part of our work. For this purpose, we organize lecturer-led conversation evenings, film evenings, picnics and other activities. You can also come to our open Thursdays. 

Лінія довіри та підтримка ЛГБТ+ людей, які приїжджають жити до Чехії

Своєю роботою ми реагуємо на поточний конфлікт у Східній Європі, який за своїм масштабом і характером демонструє тривалу напругу між Сходом і Заходом Європи. Його наслідки ми бачимо, наприклад, у таких проблемах, як рівень життя жителів Європи, людська гідність та повага до прав людини.

Невизначена ситуація ЛГБТ+ людей в Угорщині, зони, вільні від ЛГБТ+ в Польщі чи відсутність юридичного визнання стосунків ЛГБТ+ людей на Сході Європи є лише видимими показниками складної прихованої ситуації ЛГБТ+ людей у цих країнах. Тому ми вирішили надати підтримку ЛГБТ+ людям, які приїжджають до Чехії.

Як отримати допомогу?

Більшість наших заходів не вимагає від вас активного запиту про допомогу. Це включає заходи в ЛГБТ+ громадському центрі, де все, що вам потрібно зробити, це прийти та взяти участь (іноді вам потрібно буде зарезервувати місце, але це завжди згадується в описі події разом із певною платформою, де ви можете подати заявку).

Якщо вам потрібна конкретна та конкретна допомога, ваша ситуація якось складна або ви приїжджаєте до Чехії, вам потрібна допомога з пошуком місця проживання, лікування тощо, ви можете написати на нашу лінію допомоги за адресою help@praguepride.com .

Будь ласка, не використовуйте наші соціальні мережі для цих тем, у нас там багато повідомлень, і іноді ми не все помічаємо.

Кому призначена ця допомога?

Дорослим ЛГБТ+ людям, які:

  • з України;
  • з країн Східної Європи;
  • з країн Близького Сходу та Південно-Західної Азії (наприклад, біженці з Афганістану);
  • представників меншин, які розмовляють англійською або німецькою мовами та наразі проживають у Чехії в рамках тривалої міграції (понад 3 місяці), і для яких Чехія є країною призначення (а не транзитною країною). 

Чим ми можемо вам допомогти?

Ми допомагаємо ЛГБТ+ біженцям і мігрантам знайти житло, їжу, надаємо базові соціальні консультації та допомагаємо у кризових ситуаціях. 

У зв’язку зі згаданими факторами, якими є, серед іншого, стрес меншин та пережиті травми, ми виступаємо посередниками (і частково субсидуємо) індивідуальну психотерапію та інші підтримуючі терапевтичні заходи, пов’язані з психічним здоров’ям, такі як майстер-класи з релаксації або заняття йогою. 

Наша допомога регулюється наступними правилами, будь ласка, зверніть на них увагу. 

Громадський центр

Важливою частиною нашої роботи ми вважаємо підтримку інтеграції та життя громади. З цією метою ми організовуємо розмовні клуби під керівництвом лекторів, кіновечори, пікніки та інші заходи. Також ви можете приходити на наші відкриті зустрічі щочетверга. 

Консультації для ЛГБТ+ людей

Ми пропонуємо безкоштовні та анонімні консультації для ЛГБТ+ людей та їхніх близьких. Ми зосереджуємося на темах, безпосередньо пов’язаних із життям ЛГБТ+ людей, таких як камінг-аут чи гендерна ідентичність, але ви також можете обговорити з нами тему стресу меншин, яка часто пов’язана з життям ЛГБТ+ людей. 

Більше інформації можна знайти тут.

Не хочете вирішувати свою ситуацію по електронній пошті і віддаєте перевагу особистій зустрічі? Скористайтеся нашою консультацією під час консультаційних годин, які відбуваються кожен другий п'ятницю. Перш ніж завітати до нас, будь ласка, заповніть цю форму та забронюйте певний час.

OUR ACTIVITIES

PROJECTS

EDUCATION

CO DĚLÁME

SUPPORT

NEGOTIATION

ABOUT US

FOLLOW US

INVOICING DATA

Prague Pride z. s. 

Rybná 716/24 
110 00 Praha 1 
Czech Republic

Reg. ID 22842730 

Registration in the Register of Association: Municipal Court in Prague, Section L, Insert No. 22311

SOCIAL NETWORKS

×
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Site - User session
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Google
Accept
Decline
Facebook
Accept
Decline
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Hotjar
Accept
Decline