fbpx Prague Pride

ČLÁNKY

Ve školách se recituje Máchův Máj, ale o lásce a vztazích se neučí

Přestože homosexualita už přes třicet let není klasifikována jako duševní nemoc a páry stejného pohlaví se u nás již dávno mohou registrovat a jinde ve světě i brát, české školní prostředí si těchto skutečností zatím příliš nevšimlo. Proto vzdělávací oddělení Prague Pride rozjíždí projekt Ucimolgbt.cz, který vyučujícím nabídne pomoc se zařazením témat genderové, vztahové a sexuální rozmanitosti do výuky.

Pojďte jej podpořit a podílet se na proměně českých škol v bezpečné místo s otevřenou a přijímající atmosférou.

Projekt staví na výsledcích výzkumu LGBT+ studující a témata ve škole, který proběhl pod hlavičkou katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v loňském roce. Zkoumal zařazování témat souvisejících s genderem a sexualitou do školní výuky a postavení LGBT+ studujících v českých školách. Autorky výzkumu Irena Smetáčková a Kateřina Machovcová vedly skupinové i individuální rozhovory se studujícími základních, středních i vysokých škol, vyučujícími i školními psychology*žkami. Ty doplnilo ještě dotazníkové šetření mezi sedmi sty vyučujícími. 

LGBT+ témata dostanou vyučující na tenký led

Závěry výzkumu ukazují, že české školní prostředí je vystavěno na neotřesitelných základech heteronormativity – tedy přesvědčení, že společnost tvoří výhradně ženy a muži a vstupují spolu do heterosexuálních vztahů za účelem plození dětí. Toto nastavení se projevuje nejen ve výuce, ale i v používaném jazyce, uspořádání prostoru školy a jeho výzdobě i v očekáváních, která jsou zde na studující kladena.

S LGBT+ tématy nepracují učebnice, didaktické materiály pro vyučující a obvykle ani vedení školy. Celkově tato situace vyvolává dojem, že téma do školy nepatří a že je kontroverzní. Řada vyučujících tento pohled sdílí, k LGBT+ tématům nemají žádné podklady a sami se v problematice často neorientují. V učitelském dotazníku 45 % respondentů*ek uvedlo, že jim osobně chybí nejen dostatečné znalosti, ale i dovednosti komunikovat o tématu se studujícími. Postavení vyučujícím neulehčuje ani fakt, že nemají jasné pokyny, jaká je oficiální linie, kterou by měli dodržovat. To u nich vyvolává profesní nejistotu a je jasné, že se nejisté půdě pod nohama raději vyhnou. Studující naopak otázky genderové identity a vztahové i sexuální orientace sami*y řeší, chtějí se o nich bavit. Když ale mají ze svých vyučujících pocit, že se tomu záměrně vyhýbají, vede to jen k prohloubení propasti mezi katedrou a třídou

1

Heteronormativita s sebou nese nadávky a vyčleňování

Z dotazníkového šetření vzešlo, že dle mínění 87 % dotázaných učitelů*ek na jejich škole převládají negativní postoje studentstva vůči LGBT+ tématům. Nejčastěji pozorují verbální nebo i fyzické napadání LGBT+ spolužáků*ek (82 %), vyčleňování z kolektivu kvůli sexuální orientaci nebo genderové identitě (80 %). Téměř polovina (47 %) dotázaných vyučujících u studentstva často sleduje zdůrazňování, že někdo nevypadá jako správná žena nebo správný muž. 

Pozitivně laděné chování vůči LGBT+ lidem ve škole zaznamenává nesrovnatelně nižší počet vyučujících. Jen 21 % jich často vídá projevy respektu vůli LGBT+ identitě a 30 % vídá situace, kdy se ostatní zastanou LGBT+ spolužáka*čky. 

O vyučující se obvykle nelze opřít

V období dospívání se mladí lidé rychle proměňují po tělesné i psychické stránce, musejí se vyrovnávat s pocity zmatku a nepochopení. Pokud k tomu navíc přichází uvědomění, že patří ke skupině, která nemá stejná práva jako ostatní, je jejich pozice o to těžší. Právě zde podle autorek výzkumu spočívá klíčová úloha školy – poskytovat mladým lidem sociální oporu (zejména když v ní rodina selhává) a také kvalitní informace o otázkách identity, sexuality, genderu a mezilidských vztahů. Bohužel studie ukázala, že většina českých škol na tuto roli z výše zmíněných důvodů do značné míry rezignuje a o tématech dospívání se ve školních třídách mlčí. Přitom o čem víc by si mladí lidé přáli mluvit, než o lásce?

Podpořte projekt Ucimolgbt.cz

Jak již zaznělo, vyučující to nemají snadné. Témata jsou pro ně mnohdy nová, dynamicky se mění a studující v nich mají náskok. Proto pro ně ve vzdělávacím oddělení Prague Pride připravujeme materiály, které jim mohou výrazně usnadnit přípravu vyučovacích i třídnických hodin zohledňujících genderovou, vztahovou i sexuální rozmanitost. Jedná se o webový portál se vzdělávacími kurzy pro vyučující i s metodickými materiály, které mohou využít ve svých hodinách. Seznamte se s našimi plány blíže a podpořte nás ve snaze pomoci vyučujícím zařadit LGBT+ témata do výuky!

CO DĚLÁME

PROJEKTY

VZDĚLÁVÁNÍ

CO DĚLÁME

POMOC

VYJEDNÁVÁNÍ

KOMUNITNÍ CENTRUM

KDO JSME

SLEDUJTE NÁS

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Prague Pride z. s. 

Rybná 716/24 
110 00 Praha 1 
Česká republika

IČO 22842730 

Zápis ve spolkovém rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 22311

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Image
×
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Site - User session
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Google
OK
Odmítnout
Facebook
OK
Odmítnout
Functional
Nástroje používané k tomu, abyste měli k dispozici více funkcí při navigaci na webových stránkách, může jít například o sdílení na sociálních sítích.
Hotjar
OK
Odmítnout