ČLÁNKY

Vítáme výrok Ústavního soudu: zákaz adopce registrovanému gayi či lesbě je protiústavní

Ústavní soud ČR v úterý 28. června rozhodl o zrušení § 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství. Ten zakazoval registrovaným gayům a lesbám osvojit si jako jednotlivci dítě. Přitom dokud do registrovaného partnerství nevstoupili, možnost tohoto osvojení měli. Dnešní nález Ústavního soudu ponechal gayům a lesbám možnost individuálně osvojit dítě i poté, co uzavřou registrované partnerství. Je to historicky první rozhodnutí, ve kterém se Ústavní soud zabýval zákonem o registrovaném partnerství a soužitím osob stejného pohlaví.

Adopce LG páry jsou nadále zakázány

V České republice je možné osvojit dítě buď jako jednotlivec, společně jako pár, nebo tzv. „přiosvojením“ (manžel osvojí dítě své manželky nebo manželka dítě svého manžela).  Společné osvojení a přiosvojení je umožněno pouze manželům; registrovaným partnerům je stále zakázáno. Jako jednotlivec může dítě osvojit kdokoli, bez ohledu na sexuální orientaci.  Inkriminovaný § 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství ale tuto možnost odnímal gayům a lesbám, jakmile vstoupili do registrovaného partnerství. „Tento paragraf vůbec nedával smysl, jako individuální lesba či gay jste si mohli adoptovat dítě. Pokud jste však vstoupili do právně uznaného svazku a deklarovali tak touhu žít ve stabilním a dlouhodobém vztahu, stát vám individuální adopci zakázal,“ uvádí Jan Kozubík z platformy PROUD, zabývající se právy gayů a leseb v České republice.

Žijeme v roce 2016

Dnes zrušené ustanovení lze označit nejen za diskriminační, ale také zcela jistě za přežité. Společenská podpora pro práva LGBT osob od 90. let narostla o desítky procent. V Čechách i ve svobodném světě žijí a vyrůstají desítky tisíc dětí v rodinách s dvěma matkami nebo dvěma otci.

Odborníci se shodují, že pro dítě je zásadní láska a péče a sexuální orientace rodičů nemá na dítě žádný negativní vliv. „Dítě pro svůj zdravý vývoj a štěstí potřebuje dostatečně dobré rodiče, kteří ho milují a věnují se mu, správně ho vedou a jsou mu bezpečnou základnou pro život. Takovou rodičovskou péči a výchovu mohou dávat úplně stejně otec a matka jako dvě matky nebo dva otcové,“ říká ředitelka Institutu náhradní rodinné péče Petra Winnette, Ph.D. Vedoucí katedry psychologie Masarykovy univerzity prof. Zbyněk Vybíral k tomu dodává: „Stejnopohlavní pár, ať se nám to líbí nebo ne, může být zdravější, šťastnější a pro dítě přínosnější, než rodičovský pár heteropohlavní. Ale také nemusí. Apriorní zobecnění vyvozená jen na základě pohlaví, pokud je mi známo, psychologie nepotvrdila.“

Média hovoří s Petrem Kallou, advokátem, který zastupoval věc ve správním řízení a před správním soudem a navrhoval Městskému soudu v Praze přerušení řízení a předložení věci k rozhodnutí Ústavnímu soudu.

Je to jen drobný krok na cestě k rovným právům

PROUD, Prague Pride i další organizace zaměřené na LGBT tematiku velmi vítají rozhodnutí Ústavního soudu, který obdobně jako mnohé ústavní či nejvyšší soudy v zahraničí učinil důležitý krok na cestě ke zrovnoprávnění gayů, leseb a bisexuálních lidí v České republice. Zároveň ale upozorňují, že cesta k úplnému uznání práv LGBT osob je zatím ještě dlouhá. „LGBT osoby v České republice nadále zůstávají lidmi 2. kategorie, neboť si nemohou osvojit biologické dítě svého partnera/ky, nemohou uzavírat manželství atd.,“ dodává Kozubík

Mezi další kroky, které nás v nejbližší době čekají, je právní uznání rodičů vychovávajících se svými partnery děti a prosazení jejich možnosti osvojit si dítě svého partnera/partnerky obdobně jako si může osvojit např. manžel dítě své manželky. Do kampaně na podporu této změny se již zapojily desítky osobností a 9 ministrů české vlády, více viz www.stejnarodina.cz, sekce foto. Vláda ČR by o této novele měla rozhodovat v řádu týdnů.

Zcela symbolicky vyznívá skutečnost, že český Ústavní soud své rozhodnutí vynesl přesně v den výročí stonewallských událostí, které podnítily vznik pochodů hrdosti a LGBT aktivismu.

Pozitivní vyjádření k rozhodnutí Ústavního soudu společně vydali:

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s. (PROUD) – organizace zabývající se právy gayů a leseb v České republice

Prague Pride z.s. – pořadatel LGBT festivalu a provozovatel poradny Sbarvouven.cz

Amnesty International – celosvětové hnutí, které monitoruje porušování lidských práv a iniciuje kampaně proti jejich porušování

Gender Studies o.p.s. – organizace, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti

Logos ČR – křesťanský spolek věřících gayů a leseb a jejich blízkých

Mezipatra – queer filmový festival, který uvádí filmy s nehetero-tématikou.

OLLOVE  – LGBT spolek Univerzity Palackého v Olomouci

Charlie – LGBT spolek Univerzity Karlovy v Praze

STUD Brno – organizace lidí s menšinovou orientací a přátel

CO DĚLÁME

AKCE

VZDĚLÁVÁNÍ

CO DĚLÁME

POMOC

VYJEDNÁVÁNÍ

KDO JSME

SLEDUJTE NÁS

NAKUPUJTE

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Prague Pride z. s. 

Rybná 716/24 
110 00 Praha 1 
Česká republika

IČO 22842730 

Zápis ve spolkovém rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 22311

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

© Copyright 2020 Prague Pride z. s. All Rights Reserved.

VYHLEDAT

Image

Na tomto webu používáme soubory cookie, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.