Vzdělávání odborníků v pomáhajících profesích

Dlouhodobou vizí Prague Pride je zlepšení kvality života LGBT+ lidí v Česku a snížení úrovně diskriminace.
Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je vzdělávání těch, kteří s LGBT+ lidmi pracují.

 

Je důležité, aby lidé mohli využívat služeb v oblasti školství, zdravotnictví nebo sociální péče bez strachu z toho, že se tam k nim budou chovat nevhodně z důvodu jejich sexuální orientace či genderové identity. 

Pomáháme pracovníkům v pomáhajících profesích zorientovat se ve specifických situacích, které LGBT+ lidé řeší. Nabízíme možnost seznámit se s tím, čím LGBT+ lidé v průběhu života procházejí, a do jakých situací se mohou dostávat. Zaměřujeme se zejména na pracovníky*nice z oblasti pomáhajících profesí (sociální pracovníci a pracovnice, psychologové a psycholožky, pracovníci a pracovnice ve zdravotnictví) a rovněž na pedagogy a pedagožky či jiné pracovníky a pracovnice ve školství.

 

Proč je důležité vzdělávat v LGBT+ problematice?

Když se lidé obracejí například na psychologickou službu, očekávají přístup založený na určité informovanosti a respektu. Ne vždy tomu tak ovšem je. Z výzkumu Obavy a přání trans lidí, který realizoval spolek Trans*parent v roce 2018, vyplynulo, že u 25 % osob z těch, které někdy pocítily diskriminaci či nevhodné chování, se tato negativní zkušenost týkala právě pracovníků či pracovnic v pomáhajících profesích. 

Ani situace ve školství není vždy příznivá. Podle výzkumu veřejné ochránkyně práv z roku 2019 Být LGBT+ v Česku nějakou formu diskriminace pocítilo nejvíce osob právě v oblasti školství a vzdělávání (13 % všech dotázaných, factsheet zde). Jedním z doporučení veřejné ochránkyně práv v reakci na toto zjištění je např. zařadit problematiku LGBT+ do systému vzdělávání pedagogů základních a středních škol.

 

Na čem pracujeme

Aktuálně připravujeme metodickou příručku k sociální práci s LGBT+ lidmi, akreditaci kurzu Základy sociální práce s LGBT+ lidmi ve spolupráci s organizací PROUD a navazování spolupráce s experty a expertkami v různých oblastech sociální práce. Zároveň se připravujeme na vzdělávání pracovníků a pracovnic ve školství (klima školy/třídy, prevence homofobní/transfobní šikany atd.) a sestavujeme expertní skupinu. 

Na druhou polovinu roku 2020 chystáme spuštění kurzu zaměřeného na sociální práci a plánujeme uskutečnit dva semináře pro pedagogické pracovníky a pracovnice. Výhledově se chystáme věnovat i vzdělávání zaměřenému na pracovníky a pracovnice v oblasti duševního zdraví.

 

Nabízíme možnost vzdělávání a konzultací 

Máte ve vaší organizaci zájem o konzultaci, seminář nebo jinou vzdělávací akci týkající se LGBT+ problematiky? Kontaktujte nás prosím přes níže uvedený email, popište vaše představy a požadavky, a můžeme se domluvit a její realizaci. Rádi pro vás připravíme kurz na klíč.

Zapojení do projektů

Common Point: Innovative approaches to training mental health service providers for the quality support of LGBTQI people (Erasmus+, 2019-2020) – mezinárodní program (Maďarsko, ČR, Bulharsko, Chorvatsko) zaměřený na rozšiřování znalostí pracovníků a pracovnic z pomáhajících profesí v oblasti LGBTQI problematiky.

Kurz Specifika sociální práce s LGBT osobami

 

Kurz je akreditován MPSV pod číslem A2020/0687-SP/VP Typ kurzu: další profesní vzdělávání – základní | Rozsah: 8 hodin

 

Kurz je určen všem sociálním pracovníkům a pracovnicím se zájmem dozvědět se o specifikách poskytování sociální práce v oblasti péče o LGBT osoby. Zaměřuje se na získávání znalostí a procvičování dovedností nezbytných pro poskytování sociálního poradenství a sociálních služeb dětem, mládeži, rodinám či seniorům, kteří se identifikují jako lesby, gayové, bisexuální nebo transgender osoby. Soustředí se zejména na seznámení účastníků a účastnic se základní terminologií a znalostmi z oblasti LGBT problematiky, a dále specifik sociálního poradenství a sociálních služeb z oblasti péče o LGBT osoby. Součástí kurzu bude i prakticky zaměřený seminář, v rámci kterého se účastníci a účastnice seznámí s vybranými případy z praxe a společně se zamyslí nad hledáním možných řešení.

 

Struktura kurzu

  • Základy LGBT problematiky
  • Specifika LGBT osob, o kterých je dobré při poskytování sociálních služeb vědět (coming out, menšinový stres a duševní zdraví, průběh tranzice u trans osob atd.), terminologie související s LGBT tématy.
  • Sociální práce se specifickými okruhy klientů a klientek
  • Dobrá praxe v přístupu k práci s LGBT osobami v rámci různých cílových skupin (děti a mládež, tzv. duhové rodiny, seniorky a senioři, lidé ohrožení závislostí, lidé s HIV/AIDS, lidé bez domova a další) – možno zvolit dle zaměření účastníků*účastnic kurzu.
  • Kazuistický seminář
  • Příklady z praxe sociální práce s LGBT osobami, možnost vyzkoušet si různé sociální situace a komunikaci s LGBT klientem či klientkou. 
  • Závěrečná rekapitulace
  • Shrnutí toho nejdůležitějšího z celého dne. Prostor pro větší diskuzi. Rekapitulace obsahu kurzu formou testu a jeho následné společné vyhodnocení. Rozdání osvědčení o absolvování kurzu a rozloučení.

 

Garant kurzu:

Mgr. Karel Pavlica, Ph.D.

 

Lektorský tým:

Mgr. Karel Pavlica Ph.D., Mgr. Jolana Novotná, Mgr. Josef Smrž, Mgr. Ivana Velčovská Dis., Mgr. Petr Šandera Bc., Mgr. Pavla Kremserová, Bc. Radek Šoustal, Mgr. Zdeněk Sloboda, Mgr. Petra Vytejčková

 

Ceník

1 500 Kč/osoba – prostory a občerstvení zajistí Prague Pride (od šesti osob)

1 200 Kč/osoba – prostory a občerstvení zajistí objednatel (od šesti osob)

6 000/celý kurz – méně než šest osob

 

V případě zájmu o účast na kurzu nebo o více informací nás neváhejte kontaktovat na emailu: karel.pavlica@praguepride.com

KONTAKT

Karel Pavlica

karel.pavlica@praguepride.com

TÝM

Karel Pavlica

Koordinátor vzdělávání pro odborníky/odbornice v pomáhajících profesích

Tereza Kadlecová (Pelechová)

Koordinátorka vzdělávání

PARTNEŘI

PROUD
Háttér Society
Lori
Single Step

FINANČNÍ PODPORA

APS

CO DĚLÁME

AKCE

VZDĚLÁVÁNÍ

CO DĚLÁME

POMOC

VYJEDNÁVÁNÍ

KDO JSME

SLEDUJTE NÁS

NAKUPUJTE

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Prague Pride z. s. 

Rybná 716/24 
110 00 Praha 1 
Česká republika

IČO 22842730 

Zápis ve spolkovém rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 22311

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

© Copyright 2021 Prague Pride z. s. All Rights Reserved.

VYHLEDAT

Image

Na tomto webu používáme soubory cookie, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.