České duhové rodiny žijí ve stálé právní nejistotě. Cestou ke změně je jejich normalizace (nejen) v očích veřejnosti

České duhové rodiny žijí ve stálé právní nejistotě. Cestou ke změně je jejich normalizace (nejen) v očích veřejnosti

Odborných definic rodiny existuje nespočet – což do jisté míry odráží skutečnost, jak moc rozmanitá tato instituce ve své podobě může být. I přesto, že také v české společnosti již docela běžně vychovávají děti stejnopohlavní páry, zatím se jim nedostává stejného postavení a práv jako rodinám „tradičním“. Právě tradice, potažmo tradiční model rodiny, je pak základním argumentem těch, kteří se vůči uznání tzv. duhových rodin staví odmítavě, podobně jako ke stejnopohlavnímu manželství. Jsou ale v něčem zásadním duhové rodiny opravdu tak odlišné? A čemu musí jejich členové/členky dennodenně čelit?

Naprosto klasickým argumentem proti výchově dětí páry stejného pohlaví je stereotypní (a mnohokrát vyvrácená) představa, že (homo)sexuální orientace rodičů bude mít na dítě negativní dopad. Jak ale prokázal již nespočet výzkumů, děti vyrůstající s gay/les rodiči tímto stavem rozhodně nejsou nijak negativně poznamenány – ba naopak. Ukázalo se totiž, že děti z duhových rodin jsou empatičtější, tolerantnější a díky tomu v životě mohu dosahovat dokonce lepších výsledků. Přesto v mnoha zemích, Českou republiku nevyjímaje, musí čelit především rigidnímu systému, který existenci rodin tvořených gay/les páry a jejich dětmi odmítá uznat a jakkoliv právně ošetřit. 

V rodinách, které jsou tvořeny dvěma ženami, nebo dvěma muži, vyrůstá v Česku již více jak 2000 dětí. Zatímco mnohé gay/les dvojice společně vychovávají dítě/děti z předchozích heterosexuálních vztahů, ničím výjimečným u nás již není ani početí dítěte přímo v rámci stejnopohlavního vztahu. Ačkoliv duhové rodiny totiž v Česku nejsou nijak legislativně ukotveny, možností, jak počít dítě, je poměrně dost (ženy mohou např. volit různé formy umělého oplodnění, muži se mohou rozhodnout pro surogátní mateřství apod.), zcela vyloučena není ani adopce. Více se pak o tomto tématu můžete dozvědět také na přednášce o rodinných modelech duhových rodin, která je v programu Prague Pride naplánována na 7. 8. 2020.

I s ohledem na to, že množství dětí, které žijí v domácnostech se dvěma maminkami či dvěma tatínky, stále narůstá, již dávno vyvstal i problém týkající se jejich právního postavení (a také postavení a práv tzv. sociálního rodiče, tedy toho, který není rodičem biologickým a nemá tak k dítěti žádný právní vztah). Změnu měla přinést novela zákona o registrovaném partnerství, která pracovala s principem tzv. přiosvojení dítěte partnera/ky, ta však bohužel ani po několika letech stále neprošla poslaneckou sněmovnou. A tak české děti v duhových rodinách vyrůstají v právní nejistotě, v níž žijí i jejich rodiče. 

Víc než homofobní výkřiky některých spolužáků a spolužaček trápí tyhle rodiny obava z toho, co se stane, když zemře jedna z matek nebo jeden z otců. Legislativa v tomhle rodiny gayů a leseb diskriminuje,“ potvrzuje stav také Petra Kutálková, která se tématem duhových rodin v Česku dlouhodobě zabývá. Navzdory veškerému úsilí aktivistických organizací se však zatím žádné změny prosadit nedaří. Jak ale naznačuje i zahraniční praxe, nejlepší cestou, jak normalizovat odlišnosti, je ukazovat je v tom nejběžnějším světle. Protože bez ohledu na to, kdo rodinu tvoří, jde především o naplnění její podstaty – utvoření domova, adekvátního emocionálního klimatu, poskytnutí zázemí a podpory. 

Jak tedy vypadají skutečné duhové rodiny? To se můžete dozvědět právě v rámci programu letošního Prague Pride. Duhovým rodinám (a nejen jim) bude věnován hned jeden (půl)den. Na 4. 8. 2020 je tak plánována jak rodinná seznamka, tak i program pro rodiče s dětmi. K dispozici budou také služby právní poradny pro duhové rodiny, více informací naleznete zde. Ti, kdo by chtěli více porozumět duhovému rodičovství, se pak moou vydat také na autorské čtení Davida a Michala Vaníčkových. Ti na sociálních sítích vystupují jako Dva tátové a o fungování vlastní duhové rodiny napsali knihu Dva tátové a zvědavá holka. Autorské čtení se uskuteční týž den od 18.00.

 

Autor: Mirka Dobešová