Kluci, holky a… kdo ještě? Skutečnost je pestřejší než dvě škatulky

Kluci, holky a… kdo ještě? Skutečnost je pestřejší než dvě škatulky

Kdo jsou intersex, nebinární nebo trans lidé? On je v něčem rozdíl? A proč to vůbec musím vědět? Pokud si kladete podobné otázky, je tento článek pro vás. Vysvětlíme, co tato slova znamenají, jak se lidem z těchto skupin žije a proč je dobré je znát.

Trans lidé

Nebo taky transgender. Tato přídavná jména popisují lidi, jejichž rod (gender) se neshoduje s tím, jaká role jim byla při narození přisouzena na základě jejich pohlavních znaků (tj. např reprodukčních orgánů). Trans muži se narodili se samičími pohlavními znaky, jejich rod je ale mužský. Trans ženy se narodili se samčími pohlavními znaky, ztotožňují se ale s ženským genderem. A sebeidentifikace je v tomto případě rozhodující.

Někdy se zjednodušeně říká, že se narodili „ve špatném těle“, podstata fenoménu je ale hlubší. Roli hraje společenská představa, kdo jsou „správné“ ženy a muži. Mnoho lidí žádného trans člověka nezná osobně, významnou roli proto hraje způsob zobrazování trans lidí v médiích.

Intersex lidé

Intersex osoby jsou lidé, u nichž nelze přesně určit mužské či ženské biologické pohlaví. V úvahu se bere celé spektrum charakteristik, od genitálií až po chromozomy a hormony. Někteří lidé o tom, že jsou intersex, vůbec nevědí. Rodiče intersex dětí jsou totiž často tlačeni k tomu, aby je nechali operovat a „normalizovat“ k představám společnosti. O tom, jak častá je tato praxe a jaké je vůbec zastoupení intersex osob ve společnosti jsme dělali loni rozhovor s Kitty Anderson, islandskou intersex aktivistkou. Pokud vás toto téma zajímá, nenechte utéct streamovanou debatu o intersex problematice.

Intersexualita se nepodmiňuje s genderem. Intersex lidé se mohou, a často identifikují, jako ženy nebo jako muži. Někteří intersex lidé (a nejen ti) se ale identifikují jako nebinární.

Nebinární lidé

Zatímco intersexualita se týká fyzické stránky člověka, nebinarita je záležitostí genderu. Většině lidí vyhovuje „škatulka“ muž nebo žena, někteří se do nich ale nevejdou. Nejsou ani muži, ani ženami. Jsou (genderově) nebinární. Tuto skutečnost potvrzují zkušenosti lidí z celého světa. Jen o ní jiní lidé neví. Nebinární lidé mohou mít různé genderové identity. Mohou být např. úplně bez genderu nebo přecházet mezi rodem mužským a ženským.

Lidé většinou nepočítají s existencí nebinárních osob, a ty se často setkávají s nepochopením a problémy. Jedním z nich je jazyk, který umí někdy vyjádřit pro lidi jen mužský a ženský rod. O tom, jak to řešit v naší mateřštině, bude diskuse Ne/binární čeština.

Úřední změna pohlaví

Trans lidem a někdy také intersex a nebinárním lidem komplikuje život skutečnost, že jsou někým jiným, než mají napsané v dokladech. V takovém případě mohou chtít úřední změnu pohlaví. Jenže v Česku je tato změna podmíněna psychiatrickou diagnózou a sterilizací. Tito lidé proto musí oběhat spoustu doktorů, podstoupit řadu ponižujících rozhovory, a nakonec do sebe nechat doslova řezat. Sterilizace je chirurgický zákrok zabraňující rozmnožování. Někteří lidé ho ale nemohou nebo nechtějí podstoupit. Snad ještě horší je situace pro nebinární osoby, protože neutrální genderový marker v Česku neexistuje.

Jak se žije bude žít jiným než binárním cis (opak trans) lidem můžeme sami ovlivnit. Vliv má používání zájmen a vlastních jmen, která lidé preferují, ale i obecné povědomí. Už tím, že o těchto lidech víte, nesoudíte je a tuto znalost sdílíte dál, pomáháte.

Autor článku: Martin Lyko