Manželství pro všechny, nejen pro pejsky s kočičkami

Manželství pro všechny, nejen pro pejsky s kočičkami

V roce 2006 bylo uzákoněno registrované partnerství pro stejnopohlavní páry. V červnu roku 2018 byl ve sněmovně předložen zákon o manželství pro všechny. Od té doby uplynuly dva roky, zákon se stihl projednávat dvakrát a bylo mu věnováno přibližně 6 a půl hodiny času. V ČR je evidováno od roku 2006 do konce roku 2019 přibližně 3625 registrovaných párů, přičemž nesezdaných se odhaduje dle statistik až čtyřikrát více.

Tyto páry, se z důvodu právních nerovností mezi registrací a manželstvím, cití i nadále jako partneři druhé kategorie, což jim v běžném životě způsobuje přidaný stres. Je to dostatečný počet potenciálních voličů proto, aby se projednávání manželství pro všechny ve sněmovně věnovalo více času? Já věřím, že ano.

Od doby, kdy česká společnost přijala registrované partnerství, uplynulo 14 let. Tímto krokem se stejnopohlavní páry přiblížily k tomu být legislativně akceptovány podobným způsobem jako páry manželské. Což je vítaný krok k zrovnoprávnění LGBT+ občanů s ostatními. Proč nám to stále přijde nedostačující? Protože registrované partnerství není obdoba manželství pro gaye a lesby, jak si někteří myslí, ale jde o dvě odlišné právní instituce.

V psychologické rovině bych za aktuální situace nazvala jednotným jmenovatelem problému společenský stres a zmatek v možnostech a právech registrovaných partnerů. Jedná se o strach, že s vaším partnerstvím bude v krizových momentech vašeho života zacházeno jinak než s manželstvím. Současným příkladem je koronavirová krize, kdy bylo vydáno nařízení ohledně vstupu osob na území jednotlivých států. V tomto nařízení mohl rodinný příslušník, který nebyl rezidentem ČR vstoupit do země. Jako rodinný příslušník byl ale definován manžel/ka nebo nezletilé dítě. Na registrované partnery konkrétně toto nařízení nemyslelo. A tak v duhových rodinách národnostně smíšených párů vznikl zmatek a stres ohledně výkladu tohoto nařízení, jako tomu bylo v případě Beáty a Hely.

Za předpokladu, že by společenský svazek byl pro všechny jednotný, eliminovaly by se tak spekulace a dotazy na ministerstvo a s tím opět spojený stres LGBT lidí jako druhořadých partnerů.

Máte k tématu co přinést? Během duhového týdne pořádáme diskuzi na téma manželství pro všechny a bude zveřejněna online také petice pro vyjádření podpory instituce manželství pro všechny. Sledujte proto Prague Pride 2020!

 

autorka článku: Sabina Sirotková